Handelsbetingelser hos MarkOn A/S

Priser:
Alle priser er ekskl. moms i danske kroner.
Der tages forbehold for ændringer af priser før accept af ordre under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.

Forsendelse:
Varer leveres ab lager. Alle ordrer pålægges fragtgebyr svarende til den aktuelle fragtrate.

Levering:
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til købers repræsentant, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Reklamationer og ansvarsbegrænsning:
Såfremt varer sendes direkte til tredjepart til videreforarbejdning, er det kundens ansvar at tredjepart tjekker at leverancen er korrekt leveret og ubeskadiget inden videreforarbejdning. I intet tilfælde er MarkOn A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til videreforarbejdning. MarkOn A/S kan derfor ikke holdes til ansvar for allerede realiserede omkostninger eller nye omkostninger ved genoptryk el. lign. ved manko eller fejl i sending MarkOn A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde vare. MarkOn A/S kan alene beslutte, hvorvidt omlevering eller reparation benyttes.

Returnering af produkter/vareprøver:
Produkter tages kun retur efter forudgående aftale med MarkOn A/S. Forudsætning for returnering er, at der medfølger kopi af faktura/udvalgsnota.

Betaling:
Alle varer leveres i henhold til de enhver tid gældende betalingsbetingelser.

MarkOn A/S forholder sig ret til at kræve forudbetaling, såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes af MarkOn A/S’s aktuelle kreditleverandør. Betaler kunden ikke faktura i henhold til gældende betalingsbetingelser, har MarkOn A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet, ligesom MarkOn A/S har ret til at pålægge en eventuel rykkerskrivelse et administrationsgebyr. Forrentning og rykkergebyr opkræves efter gældende rater fastsat af MarkOn A/S.

Forbehold:
Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Der tages endvidere forbehold for fejl i såvel tekst som priser. MarkOn A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde vare. MarkOn A/S kan alene beslutte hvorvidt omlevering eller reparation benyttes.